Skip to main content

Dobiegła końca pierwsza z pięciu tur rekolekcji dedykowanych nadzwyczajnym szafarzom Komunii Świętej naszej diecezji. Lutowe rekolekcje w Collegium Marianum w Pelplinie, którym przyświecał temat poszukiwania szczęścia w drodze do Królestwa Niebieskiego,  głosił ks. Andrzej Patrzykąt. Do Pelplina przyjechało pięćdziesięciu sześciu szafarzy, dla których był to czas na jeszcze bardziej intensywną modlitwę i duchowe umocnienie w dalszej służbie dla dobra wiernych z parafii, w których posługują.