Skip to main content

Ustanowienie nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej odbywa się po ukończeniu specjalnego kursu przygotowawczego. W diecezji pelplińskiej kurs organizowany jest w cyklu dwuletnim. Ostatni kurs przygotowawczy odbył się jesienią 2022 roku. Jego najbliższa edycja odbędzie się jesienią 2024 roku. Szczegółowe informacje na temat kursu pojawią się na stronie internetowej w styczniu 2024 roku.