Skip to main content

REKOLEKCJE
I DNI SKUPIENIA

Informacje ogólne

Ważnym elementem stałej formacji nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej jest udział w rekolekcjach oraz dniach skupienia. Nie mogą one zastąpić osobistej troski o rozwój duchowy, stanowią jednakże pomoc w realizowaniu dalszej formacji szafarzy. Troska o formacje stałą jest także podstawą do przedłużenia upoważnienia do rozdzielania Komunii Świętej.

W ramach formacji stałej nadzwyczajny szafarz powinien w ciągu roku kalendarzowego:

  • uczestniczyć w rekolekcjach

Zachęca się do wzięcia udziału w rekolekcjach dedykowanych szafarzom (zakładka ZAPISY NA REKOLEKCJE). Panowie należący także do innych grup formacyjnych (np. Oazy Rodzin), w ramach których odbywają coroczne rekolekcje, nie muszą brać udziału w kilku różnych rekolekcjach. Powinni natomiast wypełnić formularz udziału w rekolekcjach dostępny w zakładce: ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W INNEJ FORMIE REKOLEKCJI

  • uczestniczyć w dniu skupienia

W ramach możliwości szafarz powinien wziąć udział w JEDNYM z zaproponowanych dni skupienia. Dla celów organizacyjnych należy zapisać się poprzez formularz dostępny w zakładce ZAPISY NA DNI SKUPIENIA.

  • wziąć udział w grudniowym spotkaniu opłatkowym w Pelplinie

Każdego roku w okresie poprzedzającym Uroczystość Narodzenia Pańskiego organizowane jest w Pelplinie spotkanie opłatkowe z udziałem Biskupa Pelplińskiego. Jest ono okazją do spotkania i rozmowy z pasterzem naszej diecezji a także stanowi dopełnienie formalności przedłużenia upoważnienia do rozdzielania Komunii Świętej. Na spotkanie należy zabrać legitymację w celu przedłużenia jej ważności.  Informacja na temat terminu spotkania będzie dostępna w zakładce AKTUALNOŚCI.