Skip to main content

Dominikański Ośrodek Liturgiczny w Krakowie zaprasza nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej na warsztaty ministrantury, które mogą pomóc w jeszcze lepszym zrozumieniu piękna liturgii. Warsztaty odbędą się w terminie 6-9 lipca. W programie między innymi: codzienna asysta na uroczystej mszy św. z ks. biskupem, spotkania z ceremoniarzami papieskimi, zwiedzanie klasztoru, katedry i opactwa. Szczegółowe informacje oraz zapisy na warsztaty.