Skip to main content

Zakończył się tegoroczny kurs liturgiczny dla fotografów i operatorów kamer. Serdecznie dziękuję jego uczestnikom za otwartość i okazanie wspólnej troski o godny przebieg czynności liturgicznych, podczas których wykonują swoją pracę.

KOLEJNA EDYCJA KURSU

Kolejna edycja kursu odbędzie się w kwietniu 2025 roku. Szczegółowe informacje oraz zapisy dostępne będą od stycznia 2025 roku za pośrednictwem strony internetowej www.nadzwyczajni.diecezja-pelplin.pl

PODSTAW PRAWNA

Zgodnie ze wskazaniami Komisji Episkopatu Polski do Spraw Liturgii i Duszpasterstwa Liturgicznego dotyczących fotografowania i filmowania podczas celebracji liturgii z dnia 5 grudnia 1994 roku: „Zawodowi fotografowie i operatorzy sprzętu audiowizualnego, którzy – okazjonalnie lub na sposób stały – zamierzają wykonywać swoje czynności podczas celebracji liturgii, są zobowiązani uprzednio ukończyć specjalny kurs zorganizowany przez Diecezjalną Komisję ds. Liturgii oraz otrzymać pisemne upoważnienie miejscowej władzy diecezjalnej”.