Skip to main content

NADZWYCZAJNI
SZAFARZE

Diecezji Pelplińskiej

Rekolekcje dla szafarzy

Ważnym elementem stałej formacji nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej jest udział w rekolekcjach oraz dniach skupienia. Nie mogą one zastąpić osobistej troski o rozwój duchowy, stanowią jednakże pomoc w realizowaniu dalszej formacji szafarzy. Troska o formacje stałą jest także podstawą do przedłużenia upoważnienia do rozdzielania Komunii Świętej.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Kurs przygotowawczy dla nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej

| Aktualności | No Comments
Tegoroczny kurs przygotowawczy dla nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej rozpocznie się w sobotę 14 września i zakończy ustanowieniem nowych szafarzy w niedzielę 15 grudnia. WYMAGANIA FORMALNE Kandydaci na szafarzy powinni spełniać…

Rekolekcje dla szafarzy – Białogóra

| Aktualności | No Comments
W Białogórze zakończyły się kolejne rekolekcje dla nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej, w których wzięły udział także małżonki szafarzy oraz ich dzieci. Rekolekcje poprowadził ksiądz Andrzej Patrzykąt, notariusz Kurii Diecezjalnej w…

Kurs liturgiczny dla fotografów i operatorów kamer

| Aktualności | No Comments
Zakończył się tegoroczny kurs liturgiczny dla fotografów i operatorów kamer. Serdecznie dziękuję jego uczestnikom za otwartość i okazanie wspólnej troski o godny przebieg czynności liturgicznych, podczas których wykonują swoją pracę.…

Dokumenty do pobrania

Instrukcja Świętej Kongregacji Kultu Bożego „Immensae caritatis” z dn. 20.01.1973 r.  – dokument ustanawiający w Kościele rzymskokatolickim  nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej

PRZEJDŹ

Instrukcja Konferencji Episkopatu Polski w sprawie formacji i sposobu wykonywania posługi nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej
z dnia 22.06.1991

PRZEJDŹ

Wskazania Konferencji Episkopatu Polski odnośnie do nadzwyczajnego szafarza Komunii Świętej z dnia 09.03.2006

PRZEJDŹ

Modyfikacja instrukcji Konferencji Episkopatu Polski w sprawie formacji i sposobu wykonywania posługi nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej z dnia 18.10.2006

PRZEJDŹ

Komunia nie jest dla świętych, a dla tych, którzy chcą stać się święci. Leki podaje się chorym, jak słabym daje się jeść.

św. Jan Bosko

Diecezjalny duszpasterz nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej diecezji pelplińskiej: ks. dr Marcin Wojtasiak

Adres mailowy: nadzwyczajni@diecezja-pelplin.pl